EDUCATION

05 August 2017

EDUCATION

Organisation and delivery of:

- photography workshops for beginners

- advanced workshops in photography

- thematic workshops: photo editing, digital printing

- photography workshops – team-building for corporations, companies and institutions 

- individual consultations on photography. Per hour

- individual photo expeditions  "one on one". This is the most advanced form of learning

EDUKACJA

Organizuję oraz prowadzę:

warsztaty fotograficzne dla początkujących

- warsztaty fotograficzne dla zaawansowanych

 - warsztaty tematycznych: np. edycja, wybieranie fotografii, druk cyfrowy

 - warsztaty fotograficzno - integracyjne dla korporacji, przedsiębiorstw, instytucji

 - konsultacje fotograficzne indywidualne. Na godziny. Odbywają się u mnie w domu.

 - indywidualne wyjazdy fotograficzne "jeden na jednego". Jest to najbardziej zaawansowana forma nauki.

                                                                  ***

PHOTO EDITING

- for portfolios

- multimedia photo presentations

- photo editing including press materials for books, exhibitions and photo contests 

                    All these activities take place in my house.

EDYCJA FOTOGRAFII

- przygotowywanie zawodowego portfolio w formie drukowanej

 - multimedialne prezentacje fotograficzne

- edycja, czyli wybieranie i układanie kolejności fotografii, w tym materiałów do publikacji w prasie;  z przeznaczeniem do publikacji książkowej

- układanie wystaw

- układanie zestawów zdjęciowych na konkursy fotograficzne.

                    Wszystkie te czynności odbywają się w moim domu.

                                                                   ***

PHOTO ASSIGNMENTS

- long-term photographic assignments

- photojournalism

- corporate photography

WYKONYWANIE FOTOGRAFII NA ZLECENIE

- długoterminowe projekty fotograficzne

- fotografia prasowa

- fotografia korporacyjna

back