REMNANTS. THE LAST JEWS OF POLAND

My first book: Remnants. The Last Jews of Poland, text by Małgorzata Niezabitowska, published in 1986 by American publisher Friendly Press, NY. Then in German by the Swiss publisher Stemle Ferlag, and in Polish by the Artistic and Film Publishers.

All versions of this book are sold out. The electronic version is available at the following address:

https://itunes.apple.com/pl/book/remnants-the-last-jews-of-poland/id784476248?mt=11

***

Moja Pierwsza książka: Remnants. The Last Jews of Poland z tekstem Małgorzaty Niezabitowskiej, opublikowana w 1986 roku przez amerykańskie wydawnictwo Friendly Press, NY. Następnie po niemiecku przez  szwajcarskie wydawnictwo Stemle Ferlag i po polsku przez Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe.

Wszystkie wersie tej książki są wysprzedane. Dostępna jest natomiast wersja  elektroniczna pod poniżej podanym adresem:

https://itunes.apple.com/pl/book/remnants-the-last-jews-of-poland/id784476248?mt=11

GYPSIES. DIFFERENT PEOPLE JUST LIKE US

The book Gypsies. Different people just like us contains short text in English and more than 80 color photographs.

Printed digitally at a very high level by NajlepszeFoto.pl., in 30x30cm format. The book is available on request, has a signature, on request individual dedication. The waiting time is two weeks.

***

Książka Cyganie. Inni Ludzie, tacy sami jak my  zawiera krótki tekst w języku angielskim i ponad 80 kolorowych fotografii.

Wydrukowana jest cyfrowo na bardzo wysokim poziomie przez firmę NajlepszeFoto.pl., w formacie 30x30cm. Książka jest dostępna na zamówienie, posiada sygnaturę, na życzenie indywidualną dedykację. Czas oczekiwania wynosi dwa tygodnie.

Price 150.00 EURO
Buy

EVERYTHING CAN BE ANYTHING

The book Everything Can Be Anything occurs in two separate language versions; in Polish and in English. Its graphic layout changes every few months, as it is a project that continues to develop and consequently brings new photographs.

Printed digitally at a very high level by Najlepsze Foto.pl., in 30x30cm format The current version has 55 spreads and contains more than 70 black and white photos.

The book is available on request, has a signature, on request individual dedication. Waiting time is two weeks.

***

Książka Wszystko może być wszystkim występuję w dwóch oddzielnych wersjach językowych; po polsku i po angielsku. Jej układ graficzny zmienia się co kilka miesięcy, gdyż jest to projekt, który ciągle trwa i powstają w związku z tym nowe fotografie.

Wydrukowana jest cyfrowo na bardzo wysokim poziomie przez firmę Najlepsze Foto.pl., w formacie 30x30cm. Aktualna wersja ma 55 rozkładówek i zawiera ponad 70 czarno-białych fotografii.

Książka jest dostępna na zamówienie, posiada sygnaturę, na życzenie indywidualną dedykację. Czas oczekiwania wynosi dwa tygodnie.

Price 120.00 EURO
Buy